OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínkyObchodní podmínkyI. Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky platí pro nákup v
internetovém obchodu na stránkách http://www.eshop-rychle.cz/svickyrodas a upravují vztah mezi
prodávajícím (Daniela Netíková-RODAS,Na Balkáně 211,250 92 Šestajovice,IČ
12528030) a kupujícím (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v
aktuálním znění). Veškeré prodávané produkty jsou dále označeny jako výrobky
firmy RODAS.II. Cena výrobkůCena výrobků v internetovém katalogu http://www.eshop-rychle.cz/svickyrodasje aktuální a platná.
Prodávající má právo změnit cenu výrobků bez upozornění kupujícího. Celková
hodnota přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny výrobků nemění.III. Prostředky komunikaceKupující i prodávající si hradí vzniklé
náklady spojené s komunikačními prostředky na dálku (telefon, email) dle
platných podmínek sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.IV. Objednávky výrobkůKupující objednává výrobky nabízené
prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává
pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze
strany prodávajícího. K tomuto potvrzení vezme prodávající kontaktní údaje
zadané kupujícím při objednání výrobků.V. Dodání výrobkůPři objednání výrobků prostřednictvím
internetového obchodu budou tyto výrobky doručeny prostřednictvím firmy PPL .Kupujícímu se bude k ceně výrobků započítávat i odpovídající cena za dodání dle
aktuálního tarifu dopravce.VI. Platební podmínkyvýrobky budou dodány podle výběru platby při
objednání. výrobky lze zaplatit buď předem na účet a nebo budou výrobky dodány
na dobírku, platba tedy bude probíhat při předání výrobků kupujícímu 3. osobou
(přepravcem) výrobky zůstávají majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení
ceny výrobků.VII. Odstoupení od smlouvyV souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má
Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobků. Toto
právo je podmíněno nákupem jako kupující (tzn. spotřebitel ve smyslu § 52 odst.
3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) prostřednictvím komunikačních prostředků na
dálku. Kupující má právo realizovat toto své právo doručením výrobků na vlastní
náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, kdy se kupující
rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
 • výrobky musí být nepoškozené,
  bez známek  opotřebení

 • výrobky musí být kompletní
  (včetně příslušenství,  návodu atd.)

 • výrobky musí být v původním
  nepoškozeném obaluKupující musí prodávajícímu vydat vše, co na
základě kupní smlouvy získal. Pokud to nelze (např. v mezidobí byly výrobky
zničeny nebo spotřebovány), musí kupující poskytnout finanční náhradu jako
protihodnotu toho, co nelze být vydáno. Pokud jsou vrácené výrobky poškozeny
jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody
a započít tak svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícím v
takovém případě vrací jen částečnou kupní cenu.Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7
zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečných nákladů spojených s
vrácením výrobků. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené
finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno
mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:
 • na dodávku výrobků, které závisí
  na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 • na dodávku výrobků upraveného
  podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, třeba i výrobků, které
  podléhají rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání 
 • spočívajících ve hře nebo
  loterii.Peníze jsou vráceny platbou prostřednictvím
složenkou poukázanou na jméno a adresu kupujícího, nebo zasláním na účet
kupujícího.Výrobky zasílejte JEN Doporučeně, nikoliv na dobírku. Výrobky
zaslané na dobírku nebudou přijaty. VIII. Odpovědnost za vady, reklamaceUplatňování reklamací a postup pro jejich
vyřízení řeší Reklamační řád.IX. Ochrana osobních údajůVeškerá osobní data kupujícího jsou
zpracovávána jen v nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů č.101/2000 sb., v aktuálním znění. Data jsou bezpečně
uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení
dopravci pouze za účelem doručení výrobků zákazníkovi.

Kupující souhlasí s použitím jeho mobilního kontaktu pro marketingové účely
prodejce.X. Závěrečná ustanoveníProdávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní
podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí
vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 10. ledna 2013. Změny
vyhrazeny.